Strona główna

Nakładem Wydawnictwa Collegium Columbinum ukazały się dwie książki badaczek związanych z grantem. Książka prof. Doroty Samborskiej-Kukuć "Henryk Sienkiewicz. Pryzmaty czytania" oraz dr hab. Barbary Szargot "Io dnazo l' amore! Studia o włoskich librettach operowych, będących scenicznymi adaptacjami dzieł Henryka Sienkiewicza".
Te dwie indywidualne prace wnoszą wiele ciekawych tropów badawczych na polu sienkiewiczologii.


W ramach grantu ukazały się dwie nowe pozycję: kolejna część serii "Sienkiewicz-nowe odczytania", która jest pokłosiem sympozjum w Woli Okrzejskiej. Jak pisze Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (redaktor tomu), "Zgromadzone artykuły przynoszą ciekawe i nowe pomysły interpretacyjne, autorzy książki wydobywają też mało znane aspekty życia i twórczości pisarza, co w niebagatelny sposób poszerza spektrum patrzenia na autora  Trylogii i wytycza nowe szlaki do dalszych badań."

Tom Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza pod redakcją Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz i Zdzisławy Mokranowskiej jest już 5 tomem w serii.


Uwadze polecamy także pracę dr Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz, Czytane pod skreśleniem, nową pracę na polu badań rękopisów Henryka Sienkiewicza. Autorka bada dostępne rękopisy małych form literackich takich jak, Niewola tatarska, analizując kolejne fazy tekstu bada proces myślowy autora.


Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej, to tytuł konferencji, która w daniach 19-22 kwietnia 2017 roku zgromadziła Wykonawców grantu oraz zaproszonych gości. W pięknie położonym Ustroniu debatowano zarówno o krytyce, jaka toczyła się wokół dzieł autora Trylogii, oddziaływaniu jakie jego twórczość wywarła na współczesnych mu twórców, jak i z pokoleń późniejszych.

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


„Nie ma chyba w literaturze polskiej bardziej apolitycznego pisarza politycznego niż Henryk Sienkiewicz. […]”

Ukazał się kolejny, czwarty już, tom serii „Sienkiewicz – nowe odczytania”. Najnowszy zatytułowany „Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny” to kolejna monografia zbiorowa w ramach grantu.

Obecna została wydana pod redakcją Macieja Glogera i Ryszarda Koziołka.


W dniach 22-23 kwietnia w Ośrodku "Orle Gniazdo" w Hucisku odbyła się kolejna konferencja w ramach grantu, pt. Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. Organizatorami konferencji byli Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uroczystego otwarcia obrad dokonali prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki oraz dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska.

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


Ukazał się kolejny tom serii "Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania". Tom"Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum" wraz z zapisem dyskusji jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w ramach grantu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Konferencja pod tym samym tytułem odbyła się w kwietniu 2014 roku.

Cała seria jest do nabycia w Wydawnictwie DiG  http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=8&id=33


Sympozjum "Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza", zgromadziło w dniach 22-23 września 2015 r. po raz kolejny wykonawców grantu oraz zaprzyjaźnionych "sienkiewiczologów". Spotkanie odbyło się na ojczystej ziemi Noblisty, ziemi łukowskiej. Szczególny wymiar miało odwiedzenie miejsca urodzenia Pisarza, Woli Okrzejskiej, a tam Muzeum Henryka Sienkiewicza oraz grobu Jego Matki w Okrzei. 

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


Są już dwie pierwsze części serii "Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania". Nakładem Wydawnictwa DiG ukazały się: "Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie" oraz "Sienkiewicz z innej strony" pod redakcją Jerzego Axera i Tadeusza Bujnickiego.


Konferencja "Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny"

W daniach 15-17 kwietnia 2015 w ramach grantu odbyła się konferencja pt."Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny". Zgromadziła ona wielu wybitnych krajowych znawców tematyki sienkiewiczowskiej oraz szeroką publiczność nie tylko z warszawskich ośrodków akademickich. Efektem tej konferencji będzie tom zbiorowy, który wpisze się w serię "Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania".

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


W przeciągu ostatniego półrocza odbyło się kilka spotkań w ramach Grantu. 3 czerwca 2014 r. swój referat pt. „Sienkiewicz nasz codzienny” przedstawił prof. Tadeusz Bujnicki, rozpoczynając dyskusję o współczesnej recepcji Sienkiewicza. Spotkanie 17 października 2014 r. było natomiast spotkaniem roboczym, w czasie którego dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz omawiała pracę zespołu edytorskiego, który rozpoczął pracę pod auspicjami grantowymi. Wiele cennych uwag przekazała prof. Maria Bokszczanin. Natomiast ożywioną dyskusję podczas spotkania 21 listopada 2014 r.wywołał referat mgra Grzegorza Marchwińskiego (SWPS), zatytułowany „Henryk Sienkiewicz wybiera rolę. Przełom lat 1870-1880 w perspektywie społeczno-kulturowej”.


W przeciągu ostatniego półrocza odbyło się kilka spotkań w ramach Grantu. 3 czerwca 2014 r. swój referat pt. „Sienkiewicz nasz codzienny” przedstawił prof. Tadeusz Bujnicki, rozpoczynając dyskusję o współczesnej recepcji Sienkiewicza. Spotkanie 17 października 2014 r. było natomiast spotkaniem roboczym, w czasie którego dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz omawiała pracę zespołu edytorskiego, który rozpoczął pracę pod auspicjami grantowymi. Wiele cennych uwag przekazała prof. Maria Bokszczanin. Natomiast ożywioną dyskusję podczas spotkania 21 listopada 2014 r.wywołał referat mgra Grzegorza Marchwińskiego (SWPS), zatytułowany „Henryk Sienkiewicz wybiera rolę. Przełom lat 1870-1880 w perspektywie społeczno-kulturowej”.