Dorota Samborska-Kukuć, prof. nadzw. dr hab.

Pracuje w Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego. 

Korpus zainteresowań prof. Samborskiej-Kukuć kształtują zagadnienia dotyczące kultury polskiej północno-wschodniego pogranicza (Białoruś, Inflanty Polskie) I połowy XIX wieku, a zwłaszcza „tropienie” twórców tzw. minorum gentium. Jej pasją naukową jest układanie mozaiki środowisk kresowych z ich centrami, która odsłania polskość w tradycyjnym, katolickim oraz rustykalnym profilu, pokazuje relikty przedrozbiorowych postaw moribus antiquis, a tym samym obnaża przyczyny ich anachroniczności. Odkrycia takie wzbogacają wiedzę o funkcjonowaniu kultury dawnej Rzeczpospolitej w momentach jej wygasania na obszarach kresowych oraz wpisują się we współczesny dyskurs o tzw. pograniczności. 

Monografie oraz pozostałe artykuły na stronie Uniwersytetu Łódzkiego: 

http://filolog.uni.lodz.pl/klpimp/dsamborska.htm 

Kontakt: ddsk@wp.pl