Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, dr hab.

Tytuł doktora uzyskała w 2005 na Uniwersytet Wrocławskim. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (Wydział "Artes Liberales") oraz Instytutem Badań Literackich.

Uczestniczka grantów związanych tematycznie z literaturą i kulturą XIX wieku, pracami edytorskimi, a także badaniami śląskoznawczymi.

Członek redakcji rocznika "Góry, Literatura, Kultura", uczestniczy w pracach Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz konkursu "Wrocławski Licealista". Uczestniczka wielu konferencji naukowych, a także sesji poświęconych Sienkiewiczowi.

Zainteresowania badawcze zogniskowane wokół twórczości Henryka Sienkiewicza oraz innych twórców okresu pozytywizmu. Szczególnie w zakresie badania rękopisów, śladów spuścizny pozaliterackiej najwybitniejszych pisarzy drugiej połowy XIX wieku. Pisze dla dzieci książeczki przybliżające sylwetki Sienkiewicza (opublikowana), Prusa, Orzeszkowej…

Wybrana bibliografia:

  1. Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice (2014)
  2. W poszukiwaniu słowa – "Sonata księżycowa w rękopisie i druku"; To ja, Sienkiewicz (2013)
  3. „Gotujcie więc uszy i oczy do boskiej uczty”. Juliusz Słowacki w interpretacji Heleny Modrzejewskiej, [w:] Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety, pod red. E. Grzędy i M. Ursela, Wrocław 2012
  4. „Dziady” mniej znane, czyli Maria Konopnicka o wołyńskich zwyczajach, [w:] Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. M. Łoboz, A. T. Brzyski OFM, Wrocław 2013

Lubi czerwone wino i muzykę Pink Floyd 


Kontakt: atrzcinowicz@vp.pl