Adrianna Adamek-Świechowska, dr

Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim za rozprawę: "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Od intencji do tekstu”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Bachórza.

Obecnie pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (Wydział "Artes Liberales") w ramach grantu.

Bibliografia:

Północ-Południe. Dwa oblicza miłości w utworach Henryka Sienkiewicza (Wydawnictwo Scriptorium), Opole 2013

wybrane artykuły:

 1. Aspekty antynomii Północy i Południa w strukturze ideowej „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, [w:] W rocznicę Jasnogórskiego Tryumfu 1655. Recepcja twórczości Sienkiewicza, Studia Sienkiewiczowskie, t. V, cz. II, pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej, Z. Mokranowskiej, Lublin 2005, s. 85–103.
 2. O obliczach starości w świecie powieściowym Henryka Sienkiewicza, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka, E. Flis-Czerniak, Lublin 2006, s. 261–275.
 3. Wobec drażliwej kwestii „A propos Sienkiewicza...”, „Nad Odrą” 2006, nr 9–10,s. 8–11.
 4. O „rozwoju wypadków i charakterów w czasie” w „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz. Listy i dokumenty. Twórczość, Studia Sienkiewiczowskie, t. VI, cz. II, pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej, Z. Mokranowskiej, Lublin 2006,s. 387–421.
 5. Et in Arcadia ego. W kręgu Henryka Sienkiewicza „Kroniki szczęścia”, „Prace Polonistyczne” seria LXI (2006), t. I, s. 43–59.
 6. Józefa Brandta i Walerego Przyborowskiego powroty do przeszłości w kontekście „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, [w:] Walery Przyborowski i Józef Brandt, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2007, s. 175–195.
 7. Henryk Sienkiewicz wobec kwestii ukraińskiej, [w:] Pogranicze: Obsesje – Projekcje – Projekty, red. M. Bednarczuk, B. Kucharska, Chełm 2007, s. 281–302.
 8. O estetyce soczewki w „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007, s. 243–260.
 9. Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza w świetle mitu orfickiego, [w:] Henryk Sienkiewicz. Tradycje rodowe, epizody biografii, twórczość, Studia Sienkiewiczowskie, t. VIII, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 2008, s. 315-341.
 10. Między pierwiastkami piękna i prawdy. „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza a „Trzy miasta” Emila Zoli, „Nad Odrą” 2009, nr 11-12, s. 44-52.
 11. Wielka Niedziela. Prolog „Quo vadis?”, „Niedziela” 2010 z 4 IV, nr 14, s. 16-17.
 12. „Skazy, zadry i szczerby”... Media w sporze o Sienkiewicza w kanonie szkolnym, [w:] Media – czwarta władza? Tom II, pod red. Maria Gołda-Sobczak, Witold. Machura, Jacek Sobczak, Poznań-Opole 2011, s. 305-322.
 13. Henryk Sienkiewicz w kręgu myśli nacjonalistycznej, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2011, s. 117-137.
 14. „Budda klero-szlachecki” w widzeniu „lodowatego sopla u naszej strzechy”, czyli Świętochowski o Sienkiewiczu, [w:] Aleksander Świętochowski, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2011, s. 269-285.
 15. Czara, szmaragd a sfinks w „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, [w:] Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej, red. Sławoj Szynkiewicz, Beata Walęciuk-Dejneka, Tomasz Rokosz, Siedlce 2011, s. 125-143.
 16. U źródeł wizerunku Wiecznego Miasta w „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 2011, z. 10 (61), s. 11-23.
 17. Sienkiewicza pamięci żałobny rapsod, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2011, s. 75-95 oraz 334-342.

Członkostwo:

członek Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny w Lublinie

członek Stowarzyszenia Europejska Rodzina Szkół im. Juliusza Słowackiego

członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Oddział w Gdańsku

założyciel, moderator forum dyskusyjnego w serwisie GoldenLine „Z Henrykiem Sienkiewiczem za pan brat”

Zainteresowania: film, teatr, historia, turystyka, muzyka klasyczna, archeologia, fotografia, dziennikarstwo, sztuka, przyroda, kamienie szlachetne i półszlachetne

Kontakt: adriannaelb@wp.pl